Regulamin

Regulamin ii turnieju

E-sport w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

Założenia ogólne

1.1. Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.

1.2. Turniej CS:GO będzie rozgrywany systemem pojedynczej eliminacje (single elimination 16)

1.3. Administratorzy turnieju: Dawid Kogut 2T Bartłomiej Serafin 2T Tomasz Gucwa N

1.4 Turniej E-sport w kategorii Counter Strike Global Offensive organizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej , dnia 16.04.2019r. o godzinie 9:00. Czas trwania zawodów zależny jest od ilości zgłoszonych drużyn.

1.5. Drużynę może zgłosić każdy do godz. 20.00 dnia 15 Kwietnia 2019 r., wypełniając formularz rejestracyjny, zgodę rodzica na udział w zawodach oraz zgodę na udostępnianie wizerunku. Zgoda Rodziców do pobrania pod adresem www.cs.zsz.bobowa.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły w Bobowej, ul. Grunwaldzka 10

1.6. Zgodę na udział oraz zgodę na udostępnianie wizerunku należy mieć ze sobą w dniu zawodów.

2. Nagrody

2.1.Główną nagrodą jest puchar dyrektora szkoły Wojciecha Szafrańca

3. Zawodnicy

3.1. Zawodnik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju.

3.2. Użytkownik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

3.3. Zabrania się wulgarnych treści kierowanych w stronę administratorów i użytkowników.

3.4. Zabrania się używania nazw kont graczy oraz opisów o wulgarnej treści.

4. Zespoły

4.1. W zespole może znajdować się maksymalnie dwóch graczy.

4.2. Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.

4.3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych drużyn. Rejestracja prowadzona jest na stronie www.cs.zsz.bobowa.pl

5. Rozgrywki

5.1. Maksymalna liczba drużyn w turnieju wynosi 16.

5.2. W systemie Skrzydłowy, nożówka rozgrywana jest na każdej mapie.

5.3. Mapy na których rozgrywany jest turniej : Vertigo, Nuke, Inferno, Overpass, Cobblestone, Lake, Rialto, Shortdust, Train.

5.4. Surowo karane jest używanie błędów gry.

5.5. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.

6. Oszukiwanie

6.1. Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane.

6.2. W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.

6.3. Użycia nowego gracza bez zgody przeciwnika, skutkować będzie przegraniem gry poprzez walkower.

6.4. Zabronione jest uczestnictwo w turnieju gracza, który nie jest dodany do drużyny z prawidłowo podanymi danymi osobowymi.

7. Kary i rozstrzygnięcia

7.1. Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie, zarówno w trakcie meczu jak i w komentarzach przed i po meczowych są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie karany punktami karnymi. Wszystkie screeny z obrazami na serwerze muszą zawierać tabelę graczy.

7.2. Użycie nowego gracza przed upłynięciem 24h od dołączenia do drużyny jest zabronione.

7.3. Każda drużyna ma prawo do jednej trzyminutowej pauzy.

7.4. Każdy gracz może występować tylko w jednej drużynie danego turnieju. Złamanie tego punktu jest karane punktami karnymi dla gracza oraz drużyny oraz skutkuje usunięciem meczu.

7.5. Opuszczenie serwera przed zakończeniem meczu są zabronione. Każdy mecz musi zostać zakończony.

7.6. Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane np. flashbug, chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, np. skywalking etc. Za stosowanie w/w zagrań drużyna zostaje ukarana punktami karnymi oraz wynik może ulec zmianom, w zależności od ilości użytych w/w zagrań (wynik taki sam lub usunięcie meczu).

7.7. Użycie niezarejestrowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje niezarejestrowanego gracza nałożone zostaną punkty karne dla drużyny, a mecz zostanie usunięty (walkower)

7.8. Wpisanie (zaakceptowanie) wyniku, wiąże się z jego akceptacją. Po tym fakcie, zgłoszenie konfliktu jest możliwe, jednakże jakakolwiek przyczyna jego zgłoszenia nie będzie miała wpływu na wynik spotkania.

9. Konflikty

9.1. W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.

10.Sprzęt komputerowy

10.1. Każdy uczestnik turnieju ma prawo do przyniesienia własnych: słuchawek, podkładki, myszki oraz klawiatury, oraz ma może zalogować się do własnego konta Steam.

10.2. Zakazane jest podłączanie własnych nośników danych do komputerów!